Even voorstellen:

Wij zijn de Afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, "SUCCULENTA".

Opgericht 12 maart 1968.

Onze afdeling telt 25 tot 30 leden voornamelijk uit Zuid-Beveland en Walcheren.

Wij komen maandelijks bijeen (behalve de maanden juli en december) op de laatste vrijdag van de maand om 20.00 uur in het Heer Arendshuis, Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke.

Onze contributie bedraagt 20,-- euro per jaar.

De maandelijkse verenigingsavonden zijn zeer divers, één van de belangrijkste punten is het onderlinge kontakt tussen de leden met als doel het uitwisselen van ervaringen m.b.t. het kweken van onze succulente planten (cactussen en vetplanten). Daarnaast worden er regelmatig specifieke geslachten besproken, al dan niet met vertoning van dia's, wedstrijdelement tijdens deze avonden is het keuren van de door de leden meegebrachte planten. Ook onderwerpen als zaaien, stekken, enten, de voorkoming en bestrijding van ziekten en plagen, samenstelling van grondmengsel e.d. komen regelmatig aan de beurt. Soms is er een onderlinge ruil- en verkoopbeurs waar de leden onderling overtollige plantjes kunnen ruilen cq. verkopen. Jaarlijks terugkerend zijn de plantenquiz, de zaaiwedstrijd en de foto- en diawedstrijd. Bovendien is er elke bijeenkomst een verloting om de kas te spekken, lootjes van 50 eurocent, met dikwijls meer dan 25 cactussen en vetplanten als prijs. Enkele keren per jaar worden er lezingen (meestal met dia's) gehouden, hetzij door eigen leden, hetzij door liefhebbers van elders. Deze lezingen gaan meestal over reizen door (cactus)landen of over een specieke plantengroep of geslacht.

Wist u dat wij een afdelingsblad hebben dat elf keer per jaar verschijnt en als naam "ZEECULENTA" heeft? En dat dit is opgenomen in de collectie Zeeuwse tijdschriften van het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek? Ga gerust eens kijken wat wij allemaal doen.

Wilt u een keer één van onze bijeenkomsten bijwonen? Zie onze agenda en neem kontakt op met onze secretaris, Koos de Meij (0113-311682/ e-mail: kdemeij@zeelandnet.nl).

Wilt eerst eens een keer ervaren hoe onze leden hun hobby beleven? De volgende leden zijn bereid om u na telefonische afspraak te ontvangen in hun verzameling en u wat wetenswaardigheden over onze hobby te vertellen:

Zuid-Beveland:

Bertus Spee, Borssele (tel. 0113-352595) (foto aanwezig in onze fotogalerie)

Walcheren:

Piet en Ineke van de Vrede, Oost-Souburg (tel. 0118-467423) (foto aanwezig in onze fotogalerie)

Han Mesu, Middelburg (tel. 0118-615702) (foto aanwezig in onze fotogalerie)

 

Terug naar de home-page van de afdeling Zeeland van Succulenta.