F O T O G A L E R I E

Op de volgende pagina's proberen wij door een aantal foto's weer te geven hoe wij onze hobby beleven. Geen plaatjes van solitaire succulenten, want die kunt u in elk willekeurig plantenboek vinden, maar overzichtsfoto's van kassen, verzamelingen en rotstuinen. Kortom hoe wij uitvoering geven aan onze hobby.

Door het grote aantal foto's is de foto-galerie gesplitst in een galerie voor de Walcherse leden en één voor de Zuid-Bevelandse leden.

 
 
Naar de foto-galerie van de Walcherse leden.

Naar de foto-galerie van de Zuid-Bevelandse leden.

Terug naar de home-page van de afdeling Zeeland van Succulenta.